Geachte heer/mevrouw,

Na weer een prachtige zomer hopen we natuurlijk ergens in de komende winter een koufront tegen te komen, maar wel één met een winters zonnetje zodat we de schaatsen kunnen aanbinden voor een rondje USA (Ursem-Schermerhorn-Avenhorn)! Middels deze brief wil ik u informeren over het aankomende schaatsseizoen 2019-2020 en vragen of u IJsclub De Goorn het komende seizoen (wederom) een warm hart toedraagt.

Op 21 december starten we met de schaatslessen voor kinderen vanaf 6 jaar tot de leeftijd dat zij naar de middelbare school gaan. De lessen worden verzorgd door een groep gecertificeerde vrijwilligers. Wij vinden het heel belangrijk om de kinderen te enthousiasmeren voor het schaatsen. Daarbij is het mooi als we zien dat de kinderen qua schaatstechniek een niveau groeien.

Aanmelden voor het jeugdschaatsen kan via onze site: www.ijsclub-de-goorn.nl

Net als iedere andere club proberen ook wij ons hoofd boven het wak te houden. Dit doen wij onder andere door donateurs te werven. Dit is mede noodzakelijk omdat de subsidie vanuit de gemeente is afgenomen. Wij maken kosten aan materiaal voor op het ijs (denk aan pilons, stokken en veiligheidsvestjes) bieden onze vrijwilligers de cursus schaatsbegeleider aan en we trakteren de schaatsers aan het einde van het seizoen op koek en zopie.

Daarom aan u de vraag: Wilt u als donateur IJsclub De Goorn steunen?

Om de kosten hoeft u het niet te laten. Dit is € 7,50 per gezin.

Sterker nog met 1 donateurskaart kunt u met het hele gezin gebruik maken van het gratis schaatsen voor donateurs op ijsbaan De Westfries in Hoorn op zaterdag 2 november van 18.00 uur tot 20.30 uur daarmee zijn de kosten direct terugverdiend.

U bent als donateur, met uw gezin uitgenodigd voor het gratis schaatsmoment op zaterdag 2 november. Wij heten u welkom bij de ingang van ‘De Westfries’. Wij vertrouwen erop dat u de donateursbijdrage z.s.m. middels telebankieren over maakt naar:

Rekeningnummer NL51RABO0307619699
Ten name van IJsvereniging De Goorn
Onder vermelding van Familieachternaam, huisnummer en postcode donatie seizoen 2019/2020

Wij hopen u te mogen begroeten als donateur en
zien u graag zaterdag 2 november op ijsbaan De Westfries!
Met vriendelijke groet,
Nellemieke Reus
secretaris IJsclub De Goorn