De Goorn, 30 september 2019

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

Net voor Kerst beginnen de schaatslessen van IJsclub De Goorn waarvoor u uw kind(eren) heeft aangemeld. Op zaterdag 21 december worden de kinderen om 8.10 uur verwacht bij de bibliotheek in De Goorn voor het welkomstwoord en de uitleg over praktische zaken. De zaterdagen daarna verzamelen we om 8.20 uur bij de bieb en vertrekken we gezamenlijk om 8.25 uur.
Volgens afspraak gaan de kinderen uit Berkhout, Hensbroek en Zwaagdijk rechtstreeks naar de IJsbaan.

De kosten voor het jeugdschaatsen 2019-2020 bedragen:

Jeugdschaatsen inclusief KNSB afdracht 49,50
Donateursbijdrage 7,50 (per gezin)
57,00

Heeft u de donateursbijdrage al voldaan en is uw kind geen nieuw lid, dan betaalt u 49,50. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bedrag voor 16 december 2019 over te maken op rekening nummer NL51RABO 0307619699 t.n.v. IJsclub De Goorn onder vermelding van de naam of namen van de kinderen waar het om gaat.

Denkt u a.u.b. aan het volgende:

Namens de jeugdschaatsbegeleiders wensen we jullie veel schaatsplezier!